AVFALLSBEHOLDERE

  • Post category:Generelt

AVFALLSBEHOLDERE PLASSERT PÅ GRENDELAGETS EIENDOM

Som grendelaget tidligere har informert om må den enkelte huseier ha / plassere sine restavfall – og papirbeholdere på egen eiendom. Avfallsbeholdere plassert utenfor egen eiendom på grendelagets område/eiendom hindrer bl.a. mulighet for snøbrøyting.

Det bes om at dere snarest plasserer avfallsbeholdere inn på egen tomt. Hvor tomtegrenser går kan dere finne på:

http://www.seeiendom.no/

Søk på din gate, tomtegrensene er innenfor de markerte linjer for tomten. Avfallsbeholdere skal ikke plasseres på grendelagets fellesområder.

Mvh Styret Haugjordet Grendelag

haugjordetgrendelag@gmail.com