PÅBYGG/SNØMÅKING

Styret gjør oppmerksom på at det i enkelte gater er satt opp terrasser, boder og lignende på/eller inntil fellesarealer.

Vi nevner i denne forbindelse at beboere som har satt opp slikt, har gjort dette på eget ansvar dersom de ikke har en skriftlig godkjennelse fra styret.

Grendelaget erkjenner ikke erstatningsansvar for de skader som evt. oppstår i forbindelse med brøyting og lignende, eller forhindrer brannvesen i å komme frem.

OBS, Skal være minst 50 cm klaring mellom vei/asfalt og påbygg pga. snøbrøyting.

Er du usikker på hvor din tomtegrense er opp mot grendelaget, gå inn på:

http://www.seeiendom.no/

Legg inn din adresse og se din tomtegrense.