PARKERINGSREGLER

Parkeringsregler vedtatt på generalforsamling.

Reserverte plasser

Parkering på reserverte plasser forvaltes med oblater. Alle beboere som har meldt inn deres registreringsnummer vil få tildelt oblat med sitt bilnummer på. Faste plasser (iht. kjøpskontrakt bolig) for hver enkelt beboer er merket med skilt – Reserverte plasser. (Parkering på tak parkeringshus er delt i to med reserverte plasser og gjesteplasser) Det varierer fra hver gate iht. beboermøte om det er faste eller flytende plasser for fast plass. Er mulighet til å søke om plass til bil to, og man må ha fysisk to biler, får da tildelt ekstra oblat for bil nummer 2. De som har fått tildelt parkeringsoblater for bil nummer 2 har fått tildelt dette midlertidig (søknader gjelder for 1 år av gangen). Rett til parkeringsplass for bil nummer 2 følger ikke eiendommen. Ved bytte av bil, må den enkelte beboer kontakte sitt velferdsutvalg / styre for utdeling av nytt oblat.

Gjesteparkering:

Gjesteplasser er merket med egne skilt – Gjeste plasser. Gjesteparkering kan/skal bare benyttes av besøkende til beboere. Parkering skal skje innen oppmerkede plasser iht. gjesteparkering skilting. Gjester tillates parkering i inntil 3 døgn uavhengig om kjøretøyet er brukt / flyttet i mellomtiden. Utvidet parkeringstid kun med fremlagt gyldig parkeringsbevis utsted av velferdsutvalg / styret. Overtredelse av disse bestemmelsene medfører borttauing for eiers/førers regning og risiko uten ytterlige varsel

Skilting:

Hver gate har skilt ved innkjøringen med grendelagets parkeringsbestemmelser. Parkeringsplassene er merket med skilt Reserverte plasser eller Gjesteparkering. Parkering utenfor oppmerkede plasser er kun for av og pålessing.

Annet kjøretøy:

Hensetting av tilhengere, campingvogner, uregistrert kjøretøy og lignende kan bare skje etter forhåndstillatelse fra velferdsutvalg / styret.

Feilparkering:

Brudd på parkeringsbestemmelsene vil medføre borttauing for eiers/førers regning og risiko uten ytterlige varsel. Hvis beboere ser biler som er feilparkert, bes det meldes til velferdsutvalget / styret i den enkelte gate, som gir advarsel evt. rekvirerer borttauing hvis behov.

Det er viktig at reglene blir fulgt av beboerne slik at det holder med at velferdsutvalgene /
styret følger opp parkeringen, da det ikke er ønskelig med privat
parkeringsselskap som følger opp slik de gjør i andre grendelag / borettslag i
nærområdet.

 

 

Vedlagt skriv fra Ski kommune om bredde parkeringsplasser: Mål-for-bredde-parkeringsplasser-ref-regulering-år-1990