Elbil og lading

  • Post category:Styret

Hei beboere i Haugjordet grendelag. Litt om elbiler og lading. https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/ Advarer-mot-å-lade-elbilen-hjemme Advarer-elbileiere Elbil-brannfarlig-brannvesenet

Fortsett å leseElbil og lading